Tin tổng hợp

* Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và là chương trình hành động của cả hệ thống MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên; được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, phối hợp; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân tích cực tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động đổi mới phương thức vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tổ chức thành công giải golf ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023, Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người nghèo”... Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận hơn 80,8 tỷ đồng. Đã vận động, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng 2.344 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu với số tiền trên 100,3 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh và mua thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt về BHYT, hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ cho Quỹ vì Người nghèo của tỉnh từ Tập đoàn BIM. Ảnh: Văn Nỷ

Phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và vận động các tổ chức, cá nhân toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ trên 350.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, với tổng trị giá trên 75 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo đúng quy chế, quy định không để xảy ra tiêu cực, thất thoát. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tôn giáo…ủng hộ hàng tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp các chương trình an sinh xã hội, giúp người dân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đoàn viên, hội viên nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà đồng đội, nhà nhân ái; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo.

* Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững, điển hình như mô hình giảm nghèo bền vững “Dự án trồng Măng tây xanh Hà Lan kết hợp tưới nước tiết kiệm” tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước), từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giúp 24/24 hộ đồng bào dân tộc Chăm tham gia dự án thoát nghèo bền vững. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các ngành tổ chức ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025; kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Người dân thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) sản xuất măng tây xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Nỷ

Bước đầu đã xây dựng được 71 mô hình, tổng kinh phí thực hiện trên 47,6 tỷ đồng (trong đó có 32,1 tỷ là vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; vốn đối ứng từ người dân là 15,4 tỷ đồng). Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể giới thiệu, phân công các ban ngành, đoàn thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban đại diện Hội Thánh Tin lành tỉnh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh… thực hiện mô hình hỗ trợ vật nuôi, con giống, nguồn vốn, sinh kế giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Chú trọng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 617 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, với tổng trị giá 21,36 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán 4,5 tỷ đồng. Công tác phối hợp tiếp nhận, điều phối, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, góp phần giảm hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2023 còn 4,21% (7.874 hộ) và hộ cận nghèo 4,61% (8.620 hộ).