Các dự án Thương mại - Dịch vụ, Du lịch

Dự án 01: KHU DỊCH VỤ HỖN HỢP KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO CẤP

(TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO CŨ)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khu dịch vụ hỗn hợp khách sạn thương mại dịch vụ cao cấp (Trường THCS Trần Hưng Đạo cũ).

• Địa điểm đầu tư: Đường 16 tháng 4, Tp. Phan Rang Tháp Chàm.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu dịch vụ hỗn hợp khách sạn thương mại dịch vụ cao cấp.

• Diện tích: 1,7 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất và tài sản trên đất.

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng khu dịch vụ hỗn hợp khách sạn thương mại dịch vụ cao cấp.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: UBND tỉnh có Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc. 

Dự án 02: KHÁCH SẠN CAO CẤP

(KHU ĐẤT GÓC NGÃ TƯ ĐƯỜNG YÊN NINH - 16 THÁNG 4)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khách sạn cao cấp (Khu đất góc ngã tư đường Yên Ninh - 16 tháng 4).

• Địa điểm đầu tư: Phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang Tháp Chàm.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khách sạn cao cấp.

• Diện tích: 0,82 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất bằng chưa sử dụng,

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng khách sạn cao cấp.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. 

Dự án 03: CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

(KHU ĐẤT TRỤ SỞ BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (CŨ))

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Công trình thương mại dịch vụ (Khu đất trụ sở Bệnh viện phục hồi chức năng (cũ)).

• Địa điểm đầu tư: Phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình thương mại dịch vụ.

• Diện tích: 0.68 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Trụ sở Bệnh viện phục hồi chức năng cũ.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. 

Dự án 04: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẠI LÔ ĐẤT CÓ KÝ HIỆU CC-01 (KHU K2)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Trung tâm thương mại tại lô đất có ký hiệu CC-01 (Khu K2).

• Địa điểm đầu tư: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2). Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trung tâm thương mại.

• Diện tích: 0,99 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đã giải phóng mặt bằng.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 28/6/2022; Phù hợp quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 30/7/2019. 

Dự án 05: KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP (DỰ ÁN HOÀNG NHÂN RESORT CŨ)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp (Dự án Hoàng Nhân Resort cũ).

• Địa điểm đầu tư: Đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình. Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

• Mục tiêu đầu tư: Đầu tư và kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp.

• Diện tích: 0.7 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất bằng chưa sử dụng.

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Vị trí dự án được xác định là đất thương mại dịch vụ nằm trong khu vực phát triển dịch vụ du lịch trọng điểm của tỉnh. 

Dự án 06: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÁP CHÀM

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Trung tâm thương mại Tháp Chàm.

• Địa điểm đầu tư: Phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang Tháp Chàm.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trung tâm thương mại.

• Diện tích: 1,1 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất và tài sản trên đất.

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng Trung tâm thương mại.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: UBND tỉnh có Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 phê duyệt danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 phê duyệt phương án đầu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất. 

Dự án 07: KHU DU LỊCH SINH THÁI VĨNH HY (DỐC DINH BÀ)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy (Dốc Dình Bà).

• Địa điểm đầu tư: Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng Resort & Spa cao cấp: tổ chức Hội nghị.

• Diện tích: 79,55 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý, đất rừng phòng hộ.

• Hiện trạng đất: Trên đất có một số cây rừng, cây lùm bụi, đất đồi núi dốc.

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Khu vực đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 22/3/2023. 

Dự án 08: KHU DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP

(TẠI KHU VỰC BÃI HƠI)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp (tại khu vực Bãi Hời).

• Địa điểm đầu tư: Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng Resort cao cấp.

• Diện tích: 19 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất lâm nghiệp, đất bằng chưa sử dụng.

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp cao cấp tiêu chuẩn 5 sao trở lên.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Vị trí dự án được xác định là đất thương mại dịch vụ và phù hợp với định hưởng Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023. 

Dự án 09: KHU DU LỊCH HÒN CHÔNG

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khu du lịch Hòn Chông.

• Địa điểm đầu tư: Xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ nhà hàng ẩm thực.

• Diện tích: 8 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đảo đá, đất bằng chưa sử dụng.

• Dự kiến vốn đầu tư: Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Vị trí dự án được xác định là đất thương mại dịch vụ nằm trong khu vực phát triển dịch vụ du lịch trọng điểm của tỉnh. 

Dự án 10: TRUNG TÂM LOGISTICS CÀ NÁ

(KHU CÔNG NGHIỆP CÀ NÁ)

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Trung tâm logistics Cà Ná (Khu Công nghiệp Cà Ná).

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trung tâm logistics có thực hiện các chức năng cơ bản của hoạt động logistics như: lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom hàng, chia nhỏ hàng, phối hợp phân chia hàng....

• Diện tích: 60 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất làm muối, hiện đang do Công ty Cổ phần muối Cà Ná Ninh Thuận quản lý và sử dụng.

• Hiện trạng đất: Hiện đang làm muối.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023.

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2018. 

Dự án 11: CẢNG CẠN CÀ NÁ

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Cảng cạn Cà Ná.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Cung cấp các dịch vụ cảng cạn phục vụ cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp của tỉnh ở phía Nam, phân phối hàng hóa nhập khẩu cho khu vực và vùng lân cận, năng lực thông qua 150.000 200.000 TEU/năm.

• Diện tích: 60 ha

• Nguồn gốc đất: Đất làm muối, hiện đang do Công ty Cổ phần muối Cà Ná Ninh Thuận quản lý và sử dụng.

• Hiện trạng đất: Đất đang làm muối.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Phù hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023.

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná. huyện Thuận Nam đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2018. 

Dự án 12: KHO XĂNG DẦU NINH THUẬN

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Kho xăng dầu Ninh Thuận.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng kho xăng dầu quy mô 50.000 m3.

• Diện tích: 5 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất nhà nước quản lý: đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất rừng phòng hộ, đất làm muối, đất và tài sản trên đất đang nuôi trồng thủy sản của hộ dân.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Số thứ tự 32. Phụ lục 5 Danh mục hạ tầng dự trữ xăng dầu đầu tư, xây dựng mới tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QD-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực tổ hợp điện khí LNG theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/10/2020. 

Dự án 13: KHO XĂNG DẦU CÀ NÁ

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Kho xăng dầu Cà Ná.

• Địa điểm đầu tư: Huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng kho xăng dầu quy mô 50.000 m3.

• Diện tích: 5 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất nhà nước quản lý: đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất rừng phòng hộ, đất làm muối, đất và tài sản trên đất đang nuôi trồng thủy sản của hộ dân.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Số thứ tự 33, Phụ lục 5 Danh mục hạ tầng dự trữ xăng dầu đầu tư, xây dựng môi tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực tổ hợp điện khí LNG theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/10/2020. 

Dự án 14: KHU DU LỊCH CAO CẤP (TẠI KHU VỰC BÃI ĐÁ TRỨNG)

Bãi Đá Trứng, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

• Tên dự án: Khu du lịch cao cấp (tại khu vực Bãi Đá Trứng).

• Địa điểm đầu tư: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển xã Phước Dĩnh. Khai thác tối đa lợi thế về bất động sản ven biển nhằm phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của du khách trong, ngoài nước.

• Diện tích: 35,36 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Đất bãi cát, bãi đá, gò đổi và cây bụi: có một số hộ dân sử dụng đất là nghề biến và chăn nuôi.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022,

- Phù hợp Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dình thuộc Quy hoạch chung Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/02/2022. 

Dự án 15: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG MŨI DINH

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Khu Du lịch nghỉ dưỡng Mũi Dinh.

• Địa điểm đầu tư: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng Resort & Spa cao cấp; khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe: dịch vụ nhà hàng ẩm thực, tổ chức hội nghị.

• Diện tích: 30,43 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

• Hiện trạng đất: Trên đất có một số cây rừng, cây lùm bụi, đất đồi núi dốc,

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....:

- Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

- Phù hợp Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dinh thuộc Quy hoạch chung Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/02/2022. 

Dự án 16: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THUẬN NAM

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Trung tâm thương mại Thuận Nam.

• Địa điểm đầu tư: Thửa số 52,28 tờ bản đồ số 22, thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diễm, huyện Thuận Nam.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trung tâm thương mại hạng I

• Diện tích: 5,45 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất làm muối, hiện đang do Công ty Cổ phần muối Cà Ná Ninh Thuận quản lý và sử dụng.

• Hiện trạng đất: Đất đang làm muối

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành,....: Vị trí thuộc Đồ án quy hoạch chung xây dựng Cà Ná, huyện Thuận Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận. 

Dự án 17: SIÊU THỊ NINH PHƯỚC

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Siêu thị Ninh Phước.

• Địa điểm đầu tư: Khu vực ruộng yến gần Quốc lộ 1A, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng siêu thị hạng III.

• Diện tích: 0.1 ha.

• Nguồn gốc đất: Đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

• Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp.

• Dự kiến vốn đầu tư: Quy mô vốn theo dự án đăng ký.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thị trấn Phước Dân, được phê duyệt tại Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND huyện Ninh Phước. 

Dự án 18: SIÊU THỊ TÂN SƠN

Ảnh minh họa

• Tên dự án: Siêu thị Tân Sơn.

• Địa điểm đầu tư: Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

• Mục tiêu đầu tư: Xây dựng siêu thị đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, phục vụ nhu cầu kinh doanh, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực.

• Diện tích: 2,3 ha.

• Nguồn gốc đất: Do huyện quản lý.

• Hiện trạng đất: Do huyện quản lý.

• Dự kiến vốn đầu tư: 30 tỷ đồng.

• Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành....: Đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận