Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Ngày 12/4/2024, Ban Chỉ đạo Đề án 939 tỉnh ban hành Kế hoạch số 1614/KH-BCĐ về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh doanh phát huy sức sáng tạo của phụ nữ.

- Hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tranh thủ nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ mô hình kinh doanh, khởi nghiệp hiệu quả, nhằm phát triển doanh nghiệp, sản xuất và dịch vụ.

- Đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn vay, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, mô hình sinh kế cho phụ nữ yếu thế, góp phần đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy vai trò của các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án; chú trọng lồng ghép với các đề án, chương trình, dự án khác có liên quan đang được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện

II. Nội dung hoạt động

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế

- Tiếp tục đa dạng hóa hình thức, đối tượng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài phát thanh truyền hình, mạng xã hội, facebook, zalo, fanpage, trang điện tử của các ngành, địa phương, qua sinh hoạt tổ/nhóm, câu lạc bộ,… về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; mô hình khởi nghiệp thành công, qua đó thúc đẩy lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ.

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết trong sản xuất, tiêu thụ; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vị trí, vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.

2. Hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

2.1. Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp

- Chủ trì, phối hợp tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Ninh Thuận năm 2024; tham gia các phiên chợ, chương trình khởi nghiệp do Hội LHPN Việt Nam, các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức.

- Kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác, các cơ quan hữu quan cùng hỗ trợ, đồng hành với các Dự án khởi nghiệp có khả năng khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số… để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp của phụ nữ trên cả tỉnh, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới; hỗ trợ các doanh nghiệp/HTX/THT/Tổ liên kết có nhu cầu phát triển về chất lượng và quy mô.

2.2. Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp

- Tổ chức các cuộc thi về Phụ nữ với ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, theo chủ đề năm 2024 "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có những sáng kiến xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất; các dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ mới sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm thân thiện với môi trường...

- Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế để tham gia phát triển kinh tế gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông các nội dung liên quan phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh trong sản xuất, mua bán; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, giao lưu trao đổi kinh nghiệm bán hàng online, các sàn giao dịch chính thống, không gian an toàn khi tham gia các sàn thương mại điện tử...

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ mới thành lập có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tín dụng, các quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia; phối hợp vận động hỗ trợ vốn cho phụ nữ có đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể) phát triển kinh doanh thông qua Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và các tổ chức tín dụng.

3. Kết nối, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại

- Tổ chức giao lưu, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương, các sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất, kinh doanh tham gia giới thiệu, trưng bày tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh, liên kết giới thiệu, kết nối các sản phẩm đặc trưng của địa phương với các tỉnh/thành trong khu vực.

Phụ nữ Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tham gia khởi nghiệp các sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

- Giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của các HTX, tổ nhóm liên kết, hội viên phụ nữ với Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Doanh nhân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ... để liên kết giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đăng ký thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, phụ nữ.

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cho phụ nữ

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện trong khuôn khổ Đề án 939, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 939 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

5. Tổ chức đánh giá tình hình triển khai Đề án 939 năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Đề án 939 năm 2024; chuẩn bị nội dung triển khai các hoạt động của Đề án 939 năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

III. Hoạt động cấp tỉnh

1. Tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp kết hợp hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo, thành công trong sản xuất kinh doanh.

- Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hội LHPN tỉnh, huyện, xã; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ.

- Số lượng: 100 người (trong đó đại biểu không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: 50 người)

- Thời gian: 01 ngày (dự kiến tháng 10/2024)

- Địa điểm: Tại Hội LHPN tỉnh.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

2.1. Hội nghị tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội LHPN các cấp về Luật Hợp tác xã 2023, các chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

- Số lượng: 130 người/01 lớp (Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN 65 xã/phường/thị trấn)

- Thời gian: 01 ngày/lớp (dự kiến tháng 5/2024)

- Địa điểm: Khách sạn Ninh Thuận

2.2. Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh; các mô hình sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ; nữ tiểu thương, … trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 45 người/01 lớp

- Thời gian: 01 ngày/lớp (dự kiến tháng 5/2024)

- Địa điểm: tại Hội LHPN tỉnh.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại các huyện, thành phố

- Thành phần: Cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện: 7 người

- Số lượng: 07 cuộc

- Thời gian: Tháng 10/2024.

- Địa điểm: Tại Hội LHPN các huyện, thành phố.

4. Hỗ trợ chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Số lượng: 07 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ, nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ hoạt đồng làm chủ.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2024

- Địa điểm: Tại các đơn vị hỗ trợ.

5. Tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” cấp Trung ương Hội năm 2024

- Thời gian nhận bài: Từ nay đến 10/5/2024

- Thời gian tổng kết trao giải: Tháng 10/2024

6. Tiếp tục cho vay xoay vòng nguồn vốn từ Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, cận nghèo vay phát triển sinh kế, cải thiện cuộc sống (từ nguồn vốn thu hồi)

- Số lượng: 10 hộ (Mỗi hộ từ 10-15 triệu đồng)

- Đối tượng: Phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn có ý tưởng khởi sự kinh doanh, buôn bán nhỏ.

- Địa bàn thực hiện: Xã Bắc Phong - huyện Thuận Bắc và xã Nhị Hà - huyện Thuận Nam.

IV. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách tỉnh: Đã cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước và được giao trong dự toán năm 2024 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Ngân sách huyện, thành phố: Bố trí cân đối ngân sách huyện, thành phố để thực hiện Đề án.

V. Tổ chức thực hiện

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, Hội đoàn thể liên quan; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này đúng mục đích, có hiệu quả; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án năm 2024 của các đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam trước ngày 30/11/2024.

2. Các sở, ngành, đơn vị, hội đoàn thể liên quan: Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, các sở, ngành, Hội đoàn thể liên quan có trách nhiệm:

- Thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 24/01/2018 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2025.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tổ chức triển khai Kế hoạch tại địa phương.

- Tạo điều kiện, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án liên quan của cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Hội LHPN tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Đề án trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 939 tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

- Cân đối, bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2024 về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Hội LHPN tỉnh) trước ngày 20/11/2024 để tổng hợp theo quy định. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.