Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 5/10, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 16 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Trong 9 tháng, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ khối đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, động viên cán bộ, đảng viên (ĐV), công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng. Kết quả trong 9 tháng, bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ủy khối tiến hành thẩm tra, xác minh hồ sơ 142 trường hợp phục vụ công tác phát triển ĐV mới và 305 trường hợp phục vụ công tác cán bộ. Qua đó, đã kết nạp được 88 ĐV, đạt 57,5% chỉ tiêu tỉnh giao.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh mở rộng lần thứ 16. Ảnh: Văn Nỷ

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV, thực hiện tốt công tác kết nạp ĐV mới...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn, hạn chế của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và tạo nguồn, phát triển ĐV. Qua gợi mở một số giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế nêu trên, đồng chí đề nghị Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Tỉnh ủy gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy khối và của cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.An

Đảng ủy khối tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phương thức kiểm tra, giám sát trong nội bộ; sớm nghiên cứu, ban hành khung đánh giá mô hình “chi bộ 4 tốt” và triển khai đánh giá ngay trong cuối năm 2023, từ đó làm điểm nhân rộng ra các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chủ trương phát triển tổ chức đảng, ĐV trong đơn vị kinh tế tư nhân; tập trung hơn nữa công tác thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng, phấn đấu đạt chỉ tiêu kết nạp ĐV mới trong năm 2023.