Hội nghị chuyên đề về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ngày 14/9, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về tăng cường xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN).

Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lưu Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đại diện TCĐ, đoàn thể các đơn vị KTTN trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 24 tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị KTTN với 337 đảng viên (ĐV) đang tham gia sinh hoạt. Qua 4 năm (2019-2023), các TCĐ trong các đơn vị KTTN kết nạp được 26 ĐV mới; thành lập mới 3 TCĐ và 7 tổ chức đoàn thanh niên; thành lập mới 60 tổ chức công đoàn, phát triển tăng thêm 7.402 đoàn viên mới trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giới thiệu gần 1.500 đoàn viên ưu tú để tạo nguồn, bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến việc chuyển giao tổ chức cơ sở dùng trong các đơn vị KTTN theo địa bàn các huyện, thành phố về trực thuộc huyện, thành ủy; chia sẻ những hạn chế, khó khăn, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập TCĐ, đoàn thể trong các đơn vị KTTN...; đồng thời đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong việc phát triển ĐV mới, giải pháp vận động thành lập TCĐ, đoàn thể trong các đơn vị KTTN tại địa phương...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện, thành ủy và Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh đã triển khai, hướng dẫn, giúp đỡ các cấp ủy trong các đơn vị KTTN nỗ lực phát triển ĐV, thành lập TCĐ. Qua đó, nhiều TCĐ, đoàn thể trong DN đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình; đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của DN. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành ủy và Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh tiếp tục chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng toàn diện và đồng bộ, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Riêng ý kiến về chuyển giao một số TCĐ trong đơn vị KTTN có trụ sở trên địa bàn các huyện, thành phố hiện đang trực thuộc Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh về trực thuộc đảng bộ các huyện, thành phố, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các bước khảo sát toàn diện, nắm chắc tình hình hoạt động, chức năng, vai trò, quan hệ công tác giữa các chi, đảng bộ trong đơn vị KTTN đối với các địa phương để có phương án tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển giao phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).