Thành ủy Bảo Lộc: Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

Trong các ngày từ 29 đến 31/8, Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Tham gia Hội thi có 49 thí sinh đại diện cho 49 Chi bộ Đảng trên địa bàn Tp. Bảo Lộc. Đại diện Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có thí sinh Phạm Thị Hồng Hà, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng bộ công ty tham dự Hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của bí thư chi bộ nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Là cơ sở để cấp ủy cấp trên đánh giá thực trạng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở sát, đúng, thực chất hơn; từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thí sinh Phạm Thị Hồng Hà thuyết trình chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 4 phần thi: trắc nghiệm; giới thiệu; nhận thức; thuyết trình và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, các thí sinh đã thực hiện tốt các phần thi, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, kinh nghiệm trong vận động nhân dân...

Thí sinh Phạm Thị Hồng Hà (ngoài cùng bên phải) được Ban tổ chức trao giải khuyến khích tại Hội thi.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Phạm Thị Hồng Hà, đại diện Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Ban tổ chức trao giải khuyến khích.