Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023

Ngày 4/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.

Trong 9 tháng năm 2023, Đảng bộ, chính quyền huyện Ninh Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, cùng với sự nỗ lực, tinh thần chủ động của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp đã tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Giá trị sản xuất các ngành đạt 8.014,57 tỷ đồng, đạt 72,31% kế hoạch năm, tăng 11,54%; thu ngân sách trên địa bàn 72,3 tỷ đồng, đạt 80% chỉ tiêu, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; kịp thời triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận, nghị quyết của cấp trên bảo đảm quy trình và sát tình hình thực tế địa phương...

Huyện ủy Ninh Phước triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Trong quý IV năm 2023, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên đảm bảo chất lượng và thời gian đề ra. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2023 gắn với thực hiện kế hoạch sản xuất 2 vụ lúa/năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm; chủ động phương án phòng, chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch năm 2023 và xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại 4, gắn phát triển các làng nghề truyền thống. Đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2023.