Ninh Sơn: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), thời gian qua huyện Ninh Sơn đã có nhiều cách làm hiệu quả thu hút đông tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, không chỉ tạo động lực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mà còn nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Ông Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, cho biết: Để phong trào TDĐKXDĐSVH được lan tỏa sâu rộng, thiết thực, huyện luôn xác định lấy việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh trong trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trọng tâm. Cùng với đó đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân về giải trí, thể dục, thể thao (TDTT); tuyên truyền, vận động sự đồng lòng tham gia hưởng ứng tích cực trong mỗi người dân, gia đình và tập thể. Qua đó, đầu năm 2023, có 22.573/24.273 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 93%; 100% thôn, khu phố đăng ký xây dựng thôn, khu phố văn hóa; 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nhiều thôn, khu phố đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn kết với các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để xây dựng nhà văn hóa, thành lập các tổ xung kích giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), duy trì hoạt động TDTT với hàng chục câu lạc bộ dưỡng sinh, võ thuật, cầu lông, bóng đá, thể hình, Yoga, khiêu vũ, thơ, cờ tướng; 7 sân bóng đá, 48 sân bóng chuyền, 5 sân tennis... góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần mỗi gia đình, khu dân cư trên địa bàn.

Nhà văn hóa thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) được người dân đóng góp kinh phí xây dựng trở thành nơi sinh hoạt cho cộng đồng.

Đơn cử tại thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn), được công nhận thôn NTM, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương ngày được nâng cao, các phong trào văn hóa, TDTT đã trở thành nét đẹp sinh hoạt tinh thần. Hiện thôn có 1 đội văn nghệ với gần 20 thành viên và 1 câu lạc bộ dưỡng sinh hơn 40 thành viên, thu hút mọi lứa tuổi tham gia. Ông Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng thôn Nha Hố 1, cho biết: Hơn 10 năm qua, câu lạc bộ dưỡng sinh và đội văn nghệ được duy trì sinh hoạt đều đặn đã giúp phong trào luyện tập TDTT, văn hóa, văn nghệ trong thôn diễn ra sôi nổi hơn, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương tổ chức; thông qua đó còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Mặc khác, đời sống vật chất ổn định nên người dân có điều kiện đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa. Để nhà văn hóa thực sự trở thành không gian sinh hoạt cho cộng đồng, người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp xây tường rào và bê tông sân Nhà văn hóa thôn, với kinh phí hơn 95 triệu đồng; mua dàn âm thanh 6 triệu đồng phục vụ các buổi tuyên truyền, sinh hoạt và hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực như xây dựng các tuyến đường sáng - xanh -sạch - đẹp; hằng tháng, chị em phụ nữ trong thôn đều ra quân làm vệ sinh môi trường thôn, xóm... Nhờ đó nhiều năm liền, thôn Nha Hố 1 đều đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, có hơn 96% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Tương tự ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) với trên 96% là bà con dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni sinh sống. Ông Imưm Đạo Văn Thị, người có uy tín thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, cho biết: Trước đây, tình hình ANTT trong thôn chưa ổn định, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; nhưng từ khi Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai, tình hình ANTT ở đây đã chuyển biến tích cực, bà con có trách nhiệm hơn với công việc của cộng đồng, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít; người dân địa phương đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập đội xung kích giữ gìn ANTT và đóng góp hơn 20 triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng cho toàn thôn; xây dựng các hương ước, quy ước trong các tộc họ được bà con chấp hành tốt nên nhiều tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan được bãi bỏ, xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, ông Trần Văn Sinh cho biết thêm: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn, khu phố văn hóa; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, lồng ghép việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật, các hoạt động TDTT.