Thuận Bắc: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/1/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp (CN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thuận Bắc chú trọng công tác thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực CN, tạo chuyển biến tích cực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Thuận Bắc nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, với xuất phát điểm nền kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển ngành CN trên địa bàn. Với quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thành công các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tạo bước chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Điện gió Trung Nam - Thuận Bắc. Ảnh: BH

Để có cơ sở kêu gọi, thu hút DN đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn, huyện tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm; phối hợp với các đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 theo số liệu chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được phân bổ. Ngoài các chính sách khuyến khích hỗ trợ, đầu tư của trung ương, của tỉnh được triển khai, huyện còn tạo điều kiện thuận lợi cho DN đến tìm hiểu và đăng ký đầu tư, bước đầu hình thành một số dự án có quy mô lớn.

Điển hình tại Khu CN Du Long, hiện đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp tham gia sản xuất thú nhồi bông, với quy mô thiết kế 6 triệu sản phẩm/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Trong năm 2023, Khu CN Du Long tiếp tục triển khai thêm 3 dự án mới gồm: Dự án may mặc, quy mô 2 triệu sản phẩm/năm; nhà máy dệt sợi; trung tâm logistic, với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với những dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các phòng, ban và các xã tăng cường phối hợp với DN đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục theo quy định; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm; Nhà máy điện gió, điện mặt trời Trung Nam; Nhà máy điện gió Hanbaram; điện gió Công Hải 1... Trên tinh thần kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cho một số dự án năng lượng tái tạo đi vào hoạt động, đến nay trên địa bàn huyện có 8 dự án điện hoàn thành, công suất 857 MW, trong đó có 664 MW hòa vào lưới điện quốc gia.

Cùng với đó, huyện Thuận Bắc tập trung phát triển ngành CN có lợi thế về sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản. Để tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm, huyện khuyến khích các DN, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại; quan tâm xây dựng nhãn hiệu sản phẩm. Qua đó, hình thành một số sản phẩm CN chế biến có lợi thế như: Nhà máy Thạch rau câu Sơn Hải đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại, với sản lượng 3.000 tấn/năm thạch rau câu; đá xây dựng đạt 500.000 m3/năm; cát xây dựng 400.000 m3/năm; sản lượng xi măng 250.000 tấn/năm. Ngoài ra, hoạt động tiểu thủ CN tiếp tục phát triển ổn định, với các cơ sở sản xuất, sửa chữa gia công cơ khí, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, đồ mỹ nghệ, mộc dân dụng, kỹ nghệ inox... đã góp phần vào tăng trưởng của ngành CN huyện.

Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Innoflow-NT
thuộc Khu công nghiệp Du Long. Ảnh: A.Tuấn

Theo đồng chí Trần Ngọc Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, thông qua triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, hoạt động CN trong vài năm trở lại đây đã được nhận diện rõ hơn, bước đầu khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, đóng vai trò chủ lực trong tổng giá trị sản xuất các ngành, với mức tăng bình quân 21,5%/năm.

Hướng tới mục tiêu đưa CN trở thành đòn bẩy để thúc đẩy phát triển các ngành, dịch vụ khác, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huyện Thuận Bắc phấn đấu đến năm 2025 đưa giá trị sản xuất ngành CN đạt 9.705 tỷ đồng, chiếm 77-78% cơ cấu kinh tế. Để đạt được mục tiêu trên, huyện đề ra các giải pháp tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với tình hình thực tiễn; tăng cường phối hợp với các ngành tập trung giải quyết vấn đề quy hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trước mắt, hỗ trợ DN hoàn chỉnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng trong Khu CN Du Long để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; cùng với đó, hoàn thiện quy hoạch, thu hút, kêu gọi đầu tư trong Cụm CN Lợi Hải 1 và Cụm CN Lợi Hải 2.