Tin vắn

Trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: L.Thi

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* Ngày 26/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình Trường học an toàn về an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2017-2023. Dịp này, Ban Chỉ đạo huyện đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình.

Hội nghị sơ kết mô hình Trường học an toàn về an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2017-2023. Ảnh: A.Thi