HĐND tỉnh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 14

Ngày 26/9, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 để thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các sở ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.Ảnh: Văn Nỷ

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã báo cáo 5 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp về: Bãi bỏ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; Về phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương; Về điều chỉnh, giao biên chế công chức cấp tỉnh, cấp huyện; giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Về quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp đó, các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết; các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua các tờ trình nêu trên.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua nghị quyết chấp thuận thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đại biểu Nguyễn Dâng Tuyển, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng vào các dự thảo nghị quyết; nhất trí biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về kinh tế-xã hội và thực hiện thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh với sự đồng thuận cao. Nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần tạo động lực và khơi thông các nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ an sinh xã hội, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại kỳ họp. Ảnh: Văn Nỷ

Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh sau kỳ họp này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, tranh thủ hỗ trợ, đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và mỗi biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả.