Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/9, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe Ths. Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách UNDP báo cáo kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Thuận năm 2022; nghe PGS.TS. Lê Văn Chiến báo cáo kết quả đánh giá nhanh của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực trạng thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh; nghe lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viettel Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Nội vụ trình bày các tham luận: “Thực trạng cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân trên địa bàn tỉnh”, “Thực trạng thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công dân năm 2022 và 6 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh”, “Phủ sóng di động, internet ở các vùng lõm sóng viễn thông”, “Đánh giá tổng quan thực trạng cung ứng DVCTT của tỉnh cho người dân”, “Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022”.

PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Văn Nỷ

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những đánh giá, phân tích thực trạng và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng DVCTT trên địa bàn tỉnh do PGS.TS Lê Văn Chiến và các thành viên Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu ra. Đồng chí mong muốn đoàn công tác tiếp tục có những ý kiến đề xuất, kiến nghị với bộ, ngành trung ương và các tổ chức phi chính phủ tiếp tục có những hỗ trợ, hướng dẫn để tỉnh Ninh Thuận có bước tiến nhanh, hiệu quả, rõ nét hơn trong công tác chuyển đổi số, nhất là nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao chất lượng DVCTT.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: P.Lâm

Đối với các sở, ngành, địa phương, đồng chí đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc nâng cao chất lượng cung ứng DVCTT cho người dân, doanh nghiệp. Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nâng cấp Cổng DVCTT của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu truy nhập của người dân, doanh nghiệp; cụ thể hóa kết quả tọa đàm, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng DVCTT; giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu cắt giảm thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ, có giải pháp nâng cao chất lượng DVCTT, đưa toàn bộ DVCTT một phần lên DVCTT toàn trình.