Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 20/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (Thành viên Tổ giám sát số 2) chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng ủy VPTU đã chủ động phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS trong hoạt động của các cơ quan Đảng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra. Cùng với đó, Đảng ủy VPTU lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan VPTU quyết liệt triển khai việc ứng dụng CNTT, CĐS phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Hạ tầng số, nền tảng số phục vụ cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể được quan tâm đầu tư đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính trong Đảng. Công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức được quan tâm triển khai, 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc; 100% văn bản hành chính được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

Đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Đảng ủy VPTU thời gian qua. Đồng chí tiếp thu những đề xuất, kiến nghị; đồng thời, đề nghị Đảng ủy VPTU tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên, công chức trong công tác CĐS; rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu; tập trung thực hiện các giải pháp hữu hiệu, phấn đấu sớm đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra…