Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian qua các cấp đoàn thanh niên trong tỉnh tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị tham gia 208 tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, trang bị kỹ năng cho nhân dân về CĐS; hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm OCOP của thanh niên tại địa phương lên các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số trong hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm... Thực hiện CĐS trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi thông qua việc xây dựng hệ thống website, fanpage đồng bộ của tất cả các cơ sở đoàn. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS tuyên truyền các giá trị của di tích lịch sử, phát triển 20.000 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Tỉnh đoàn. Ảnh: M.Dung

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Chi bộ Tỉnh đoàn thời gian qua. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề nghị Tỉnh đoàn cần khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo CĐS để các hoạt động của tổ chức đoàn từng bước được đổi mới, phù hợp với thời đại công nghệ số; tích cực ứng dụng công nghệ số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” nhằm khích lệ công chức, viên chức trẻ tham gia ứng dụng CĐS trong thực thi công vụ, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

* Cùng ngày, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Tổ phó Tổ giám sát số 2) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về nội dung nêu trên. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  làm Trưởng đoàn  làm việc với Đảng ủy Sở TN&MT. Ảnh: P.Lâm

Thời gian qua, Đảng ủy Sở TN&MT đã thực hiện tốt việc khai thác dữ liệu dùng chung của tỉnh, của Bộ TN&MT. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng đạt 100% (trừ văn bản mật). Đến nay, Sở TN&MT đã cung cấp 4 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 46 dịch vụ công trực tuyến một phần; thực hiện hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tại 18 xã, phường thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Đảng ủy Sở TN&MT thời gian qua. Đồng chí chia sẻ khó khăn và đề nghị Đảng ủy Sở TN&MT tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành về công tác CĐS. Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và phát triển nguồn nhân lực CNTT, CĐS của ngành; huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hạ tầng số; kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả các CSDL quốc gia, CSDL ngành, nhất là CSDL về đất đai; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán không dùng tiền mặt; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung CĐS; đồng thời, rà soát, xây dựng, bổ sung các chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.