Đảng đoàn HĐND tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/9, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND-UBND các địa phương; đại diện các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: D.My

Theo đánh giá, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả; lãnh đạo hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo đúng chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính tự giác, chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND tỉnh đạt kết quả, hiệu quả theo quy định pháp luật và quy chế hoạt động. Lãnh đạo nâng cao chất lượng các kỳ họp, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh theo quy định pháp luật. Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát để các nghị quyết của tỉnh thực sự đi vào đời sống. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tham mưu cấp ủy giải quyết có hiệu quả những vấn đề còn vướng mắc, bất cập về mặt pháp lý. Hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên; trách nhiệm của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh được tăng cường.

Để làm rõ thêm các kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND tỉnh qua nửa nhiệm kỳ, hội nghị đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh tham luận về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tham luận về thực trạng và giải pháp công tác tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh trên lĩnh vực, nhiệm vụ có liên quan. Thường trực HĐND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, huyện.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh khẳng định những kết quả nổi bật trong hoạt động phối hợp giữa Thường trực HÐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trên các mặt công tác đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại, nhất là khâu chậm trễ, thiếu kịp thời trong công tác xây dựng các tờ trình dự án trước kỳ họp làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; công tác tiếp công dân, phối hợp trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi chưa phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp và chưa chặt chẽ nên chất lượng chưa cao; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải xác định rõ nhiệm vụ, nghiêm túc khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết các nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của tỉnh trên mọi lĩnh vực.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cảo hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là công tác rà soát, đánh giá, phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu; chất lượng tổ chức các kỳ họp, các cuộc giám sát và tiếp xúc cử tri không ngừng được nâng lên; các quyết sách của tỉnh nhờ đó đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh rà soát lại các chính sách đã ban hành, cần thiết tiến hành giám sát, khảo sát, đánh giá việc thực thi các chính sách một cách toàn diện nhất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.My

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới hoạt động thẩm định, thẩm tra các dự thảo nghị quyết bảo đảm sâu sát, chất lượng; tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; lãnh đạo tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Lãnh đạo công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, đảm bảo theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND; lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo quy định pháp luật.