Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 22/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian qua, Đảng ủy Sở TT&TT chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS tại địa phương, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra. Cùng với đó, Đảng ủy Sở TT&TT lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ quyết liệt triển khai việc ứng dụng CNTT, CĐS, qua đó thực hiện 6/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số dùng chung được quan tâm đầu tư, nâng cấp từng bước đáp ứng nhu cầu CĐS của tỉnh. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được triển khai thực hiện tốt; kinh tế số, xã hội số từng bước hình thành và phát triển...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Đảng ủy Sở TT&TT thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Sở TT&TT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm từ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến cơ sở, tạo được sự nhất quán trong quá trình thực hiện CĐS. Cần phối hợp chặt chẽ với Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó đào tạo chuyên sâu các kỹ năng về CĐS, phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc phát triển xã hội số; tham mưu xây dựng pháp chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực liên quan đến CĐS; xây dựng kế hoạch để nâng cao tỷ lệ, hoàn thiện phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu. Thiết lập mối quan hệ với các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong nghị quyết như: Y tế, giáo dục... để xây dựng nền tảng CĐS; cụ thể hóa nội dung nghị quyết, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể từng ngành để nâng cao kinh tế số. Trước mắt, cần xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2023 sắp tới.