Hội nghị tổng kết nguyên liệu mía vụ 2022-2023

Ngày 26/9, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang tổ chức Hội nghị tổng kết nguyên liệu mía vụ 2022-2023 và định hướng chính sách đầu tư vụ 2023-2024.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết nguyên liệu mía vụ 2022-2023.

Trong vụ 2022-2023, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang thực hiện ký kết hợp đồng với các nông hộ trên địa bàn tỉnh trồng 1.950 ha mía. Nhờ thời tiết thuận lợi, cùng với việc đưa các giống mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cho năng suất bình quân đạt 75 tấn/ha, nâng tổng sản lượng mía ép của công ty đạt 118.500 tấn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Triển khai chính sách đầu tư trồng mới vụ 2023-2024, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích vùng nguyên liệu mía lên 2.400 ha. Theo đó, chú trọng đầu tư nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật canh tác mới, ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa từ khâu chăm sóc đến thu hoạch; hỗ trợ vốn, vật tư, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo mang lại thu nhập ổn định, lâu dài cho người trồng mía. Phấn đấu năng suất mía vụ năm 2023-2024 đạt 75 tấn/ha, mục tiêu đến năm 2030 năng suất đạt 80 tấn/ha.