Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày 26/9, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp (NN) Việt Nam do Tiến sĩ Cao Đức Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện NN Việt Nam làm Trưởng đoàn về việc nghiên cứu thực địa về NN, kinh tế nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tóm tắt thực trạng và định hướng phát triển bền vững NN, kinh tế nông thôn và nông dân gắn với chuyển đổi số, đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; kết quả triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia của tỉnh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 3 năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận tham gia của người dân và các thành phần kinh kế, các chỉ tiêu phát triển NN, nông thôn đều đạt và vượt mục tiêu đến 2023, như: Tốc độ tăng trưởng bình quân vẫn đạt 5,13%/năm, vượt chỉ tiêu (3-4%/năm); kinh tế thủy sản vẫn giữ vai trò nòng cốt với cơ cấu chiếm 57% của toàn ngành; NN công nghệ cao từng bước khẳng định vai trò và vị trí với sự đóng góp 12,13% vào giá trị sản xuất của ngành NN (đầu kỳ chỉ 6%), tốc độ tăng trưởng bình quân 32,31%/năm; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch sinh hoạt đạt 99,73% đã vượt mục tiêu 2025; các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ và chất lượng... Đến nay, đã giải quyết được căn cơ tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và từng bước hiện thực hóa mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Về công tác chuyển đổi số, ngành NN triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành như: Dữ liệu về bảo vệ thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, quản lý công tác thú y, giám sát tàu cá với 100% tàu cá đăng ký tại tỉnh được cập nhật trên hệ thống, dữ liệu thủy lợi, dữ liệu về bản đồ hiện trạng rừng, diễn biến rừng và cảnh báo cháy rừng, áp dụng tưới tự động, tưới nhỏ giọt, máng ăn, máng uống tự động,... trong trồng trọt và chăn nuôi.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Cao Đức Phát cho rằng: Ninh Thuận được biết đến là tỉnh nhiều nắng và gió, chính điều đó đã mang lợi thế đến cho tỉnh nhiều sản phẩm đặc thù như: Nho, táo, cừu, nha đam. Hiện nay NN, nông dân, nông thôn, lĩnh vực NN trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống của nông dân được nâng cao về mọi mặt, diện mạo nông thôn có sự thay đổi sâu sắc theo hướng ngày càng hiện đại, văn minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát thêm về điều kiện tự nhiên và kết quả phát triển NN của tỉnh. Đồng chí cho biết, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển NN công nghệ cao, NN tuần hoàn và NN hữu cơ. Tuy nhiên quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ nên quy mô ngành NN cùng với cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho NN còn khó khăn. Chính sách cho ngành NN hiện rất nhiều, nhưng nguồn lực đầu tư giảm. Bên cạnh đó, cách tiếp cận NN đa giá trị vẫn còn hạn chế. Hiện tỉnh cơ bản khắc phục được hạn hán, nhưng vẫn chưa có kênh chuyển nước. Đồng chí mong muốn đoàn công tác hoạch định các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất NN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng các chiến lược, chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực NN theo hướng bền vững.