Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023; ngày 18/9/2023, UBND tỉnh có Công văn số 3876/UBND-TCD đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại địa bàn, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Các công việc nêu trên phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 5/11/2023. Cùng với đó, kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về PCCC, nhất là tại cấp huyện, cấp xã, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ PCCC và CNCH đáp ứng tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với lực lượng PCCC Công ty TNHH May Tiến Thuận diễn tập các phương án PCCC tại cơ sở. Ảnh: T.Thịnh

Giao Sở Xây dựng rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về PCCC đối với các loại hình nhà ở này và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 9/2023. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép theo chức năng, thẩm quyền quy định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ, khắc phục những tồn tại về PCCC đối với các loại hình trên; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC cho các công trình, cơ sở hiện hữu khác; phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại, bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sử dụng (hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/10/2023).

Giao Sở Công Thương trước ngày 10/10/2023 phải hoàn thành việc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách nhiệm quản lý điện (sau công tơ). Chỉ đạo, phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận rà soát, phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình không bảo đảm an toàn trong sử dụng điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn PCCC; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện.

Các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời với các sự cố cháy, nổ; chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để tuyên truyền, khuyến cáo về biện pháp PCCC và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận và các phương tiện nghe, nhìn khác thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo cho người dân về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn khi có sự cố, đặc biệt tại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người; lưu ý dành thời lượng phát sóng trong các khung giờ có nhiều người theo dõi (ưu tiên khung giờ từ 6-7 giờ và từ 19-21 giờ hằng ngày).

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục thực hiện ngay việc tổ chức giảng dạy các kỹ năng về PCCC và thoát nạn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền, vận động người dân tăng cường bảo đảm an toàn PCCC, trước hết là trong các hội viên, thành viên và gia đình. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương và đơn vị liên quan cân đối, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ PCCC và CNCH đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành phố, khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng trên địa bàn quản lý, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép. Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn, nhất là tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, có giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn quản lý, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm; hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/10/2023.