Hội LHPN tỉnh: Đẩy mạnh tuyền truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, hội viên

Ngày 18/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN của 65 xã phường, thị trấn trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị phổ biến, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ phụ nữ nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các thông tin mới, nhận biết một số hành vi vi phạm để có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác.