Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất

Những năm qua, các cấp Hội (ND) trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), giúp nhiều hội viên (HV), ND được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hình thành các mô hình làm ăn kinh tế mang lại thu nhập khá cao cho người ND; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai tốt công tác ủy thác vốn vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các huyện, thành hội ký kết văn bản thỏa thuận với Ngân hàng CSXH cùng cấp. Đến nay, đã có 100% Hội ND cấp cơ sở đã ký hợp đồng với ngân hàng; đồng thời, đưa nội dung ủy thác vào chương trình công tác hằng năm của hội để triển khai thực hiện. Công tác giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động ủy thác theo định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian; hướng dẫn các cấp hội xây dựng quy chế để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác do ngân hàng chi trả đúng quy định. Đặc biệt, trong suốt quá trình hoạt động, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên sắp xếp, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, công tác đôn đốc hộ vay trả lãi, trả nợ được tăng cường.

Nông dân huyện Ninh Phước đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Song song đó, các cấp hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tín dụng CSXH đến cán bộ, HV, ND. Mặt khác, hằng năm, các cấp Hội ND, trung tâm hỗ trợ nông dân chủ động mở nhiều lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật, chuyển giao nhiều mô hình kinh tế phù hợp, giúp HV, ND có thêm kiến thức đầu tư phát triển kinh tế, từng bước ổn định, thoát nghèo bền vững. Gia đình anh Nguyễn Tùng, ở khu phố 15, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), trước đây thuộc diện hộ nghèo, được Hội ND thị trấn quan tâm, xét duyệt cho vay 30 triệu đồng từ chương trình vốn vay tín dụng dành cho hộ cận nghèo của Ngân hàng CSXH, ban đầu anh mua 8 con dê, cừu và đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi theo hình thức sinh sản. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc, đàn vật nuôi tăng nhanh, mỗi lần xuất bán đều có lãi cao. Tích lũy được số vốn từ chăn nuôi, anh tiếp tục cải tạo đất trồng 2,5 sào táo; nhờ đó, kinh tế gia đình cải thiện đáng kể, có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, các con được ăn học đàng hoàng. Ông Trần Văn Lợi, Chủ tịch Hội ND thị trấn Phước Dân, chia sẻ: Mặc dù địa phương có nhiều thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên, trên địa bàn còn nhiều HV thiếu vốn sản xuất. Nhờ được được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã giúp bà con có cơ hội làm ăn, hình thành mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm; đồng thời, giúp hoạt động của hội ngày càng nâng lên.

Hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng CSXH và các cấp Hội ND đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng để tín dụng CSXH ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Tính đến cuối tháng 7/2023, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH tỉnh của Hội ND đạt hơn 1.134 tỷ đồng, với trên 30.700 lượt khách hàng vay vốn; nâng tổng dư nợ ủy thác hiện đạt 793 tỷ đồng/406 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 19.560 hộ vay, chiếm 25% tổng dư nợ các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn không chỉ là điểm tựa giúp HV, ND nâng cao đời sống mà còn góp phần tập hợp, thu hút ND tham gia và gắn bó với tổ chức hội. Bà Hồ Thị Kiều Chinh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, nhìn nhận: Hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội ND góp sức cùng với ngân hàng chuyển tải vốn ưu đãi một cách nhanh chóng, đảm bảo 100% đối tượng thụ hưởng khi đủ điều kiện và có nhu cầu đều được tiếp cận vốn vay và các dịch vụ do ngân hàng cung cấp.

Để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng CSXH đến với HV, ND trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội ND các cấp thường xuyên triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU, Kế hoạch số 59-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; tập trung phối hợp với địa phương, các ngành liên quan tổ chức giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao hằng năm; thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục, mức vay phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của hộ vay; lồng ghép vốn vay gắn với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...