Cụm tin chính sách

* Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND vừa được HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án tổ chức không gian phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, gồm: Dự kiến thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh khi đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo về chỉ tiêu đất đai do Quốc gia phân bổ để khai thác tiềm năng lợi thế về kinh tế biển nhằm huy động tối đa nguồn lực để tạo động lực phát triển KT-XH Tỉnh.

Một góc Cảng biển Tổng hợp Cà Ná (Thuận Nam) sẽ trở thành khu vực tăng trưởng năng động thuộc khu vực phía Nam của tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Khu, cụm công nghiệp bố trí các khu, cụm công nghiệp tại các vị trí kết nối giao thông thuận lợi, đảm bảo các điều kiện hạ tầng điện, nước, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, các dịch vụ phục vụ người lao động. Khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là nơi tập trung công nghiệp, cảng biển, năng lượng, logistic Cà Ná. Đến năm 2030, quy hoạch 4 Khu công nghiệp với diện tích khoảng 1.683 ha; quy hoạch 19 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 770 ha (dự kiến mở rộng khu công nghiệp Cà Ná khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất).

* Cũng theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, đến năm 2025, tỉnh có từ 9 đô thị, gồm 1 đô thị loại II là TP. Phan Rang-Tháp Chàm; 2 đô thị loại IV; 6 đô thị loại V. Đến năm 2030, tỉnh có 12 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II là Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Tỉnh; 4 đô thị loại IV; 7 đô thị loại V. Phát triển và hình thành 6 đô thị ven biển (Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná) và hình thành dải ven biển phát triển theo cấu trúc không gian đan xen hỗn hợp đô thị du lịch về phía Bắc và phía Nam của tỉnh.

Vĩnh Hy (Ninh Hải) phấn đấu hình thành khu đô thị ven biển. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ ngày 20/5/2023, học sinh lớp 12 các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, được hỗ trợ 01 tháng học bổng trong thời gian ôn thi Tốt nghiệp THPT. Mức học bổng hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành của Nhà nước. Với chính sách hỗ trợ này, sẽ giúp cho học sinh tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú - là con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập tốt nhất, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng núi, vùng sâu vùng xa và vùng có điệu kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.