CỤM THI ĐUA SỐ 8 – BỘ CÔNG AN:

Sơ kết phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” trong 6 tháng đầu năm

Sáng 23-6, tại Công an tỉnh Ninh Thuận, Cụm thi đua số 8, gồm các tỉnh duyên hải miền Trung (từ Quảng Nam đến Bình Thuận) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 6 tháng đầu năm.

(NTO) Từ đầu năm đến nay, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát mục tiêu, yêu cầu công tác, phát động nhiều đợt thi đua phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” nên phong trào thi đua có chuyển biến mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành có hiệu quả các công tác trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và chuyển biến về trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đặc biệt là bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.