ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI HUYỆN NINH PHƯỚC:

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW của Trung ương tại huyện Ninh Phước

(NTO) Ngày 22-6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Cùng đi có đại diện Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc với huyện ủy Ninh Phước

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước, qua thực hiện NQ và Chỉ thị trên, nhất là việc tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ từ huyện đến cơ sở, vai trò lãnh đạo của TCCSĐ từng bước được phát huy, hầu hết đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thích hợp để lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và chăm lo các vấn đề xã hội. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo có kết quả về công tác cán bộ, đảng viên và triển khai đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, trong sinh hoạt đề cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, qua đó chất lượng chi bộ và đảng viên từng bước được nâng lên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh nhận xét: Trong thời gian qua Huyện ủy Ninh Phước đã làm tốt việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện NQ số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chất lượng TCCSĐ và cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú hơn. Xác định vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, đồng chí yêu cầu Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và tập trung tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW và 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW nhằm đánh giá đúng thực chất tình hình TCCSĐ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đối chiếu lại chuẩn cán bộ và phân loại rõ hơn từng loại hình TCCSĐ. Đối với các kiến nghị của Ninh Phước, đồng chí ghi nhận và sẽ báo cáo lại với Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.