Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tuyên truyền Đề án 06 cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh đã thông tin, tuyên truyền những nội dung quan trọng, ý nghĩa, mục đích của Đề án 06; chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh và của ngành Công an về triển khai thực hiện đề án; hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện từ VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, các đại biểu đã được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thông tin tình hình hoạt động của Hội LHPN các cấp và kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2022.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thông tin tình hình hoạt động các cấp Hội và kinh tế-xã hội của tỉnh. Ảnh: U.Thu

Qua đó, giúp cán bộ hội các cấp nhận thức tầm quan trọng của Đề án 06; thực hành thuần thục thao tác đăng ký tài khoản định danh điện tử, cũng như nắm vững tình hình công tác Hội, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, từ đó thông tin, tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ, góp phần quan trọng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chung tay cùng cả tỉnh triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2023.