Hiệu quả từ phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thời gian qua, công tác chăm lo cho người nghèo, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Thường trực Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với công tác an sinh xã hội. Qua đó đã tổ chức và chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, từng bước giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Vì người nghèo”, Thường trực Ban vận động tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng các văn bản, triển khai công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành tổ chức các hoạt động vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chăm lo cho người nghèo trong toàn tỉnh một cách thiết thực nhất.

Măng tây xanh là cây trồng mang lại kinh tế ổn định cho người dân thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước). Ảnh: Kim Thùy

Để phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đạt hiệu quả, trong công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên cập nhật và phổ biến các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững; các quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Nhân Tháng cao điểm Ngày Vì người nghèo (17/10) hằng năm, thông qua lễ phát động ở các cấp để thông báo kết quả vận động, ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” và việc sử dụng, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc vận động, xây dựng Quỹ “Vì Người nghèo”. Qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” giúp đỡ lẫn nhau trong mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Riêng tại Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2022, có 5 đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 6 tổ chức tôn giáo và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh ký cam kết nhận đỡ đầu, giúp đỡ 70 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thoát nghèo bền vững trong năm 2023. Qua phát động, đến nay Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 19 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 220 nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo đa chiều, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ sản xuất, khó khăn, quà Tết cho người nghèo, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Thực hiện chương trình an sinh xã hội trong toàn tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây nhà tình thương, tặng bữa ăn nhân ái, dụng cụ học tập, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, với số tiền trên 25 tỷ đồng. Trong đó, kịp thời phối hợp tiếp nhận, phân phối từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 65.515 suất quà, với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và hộ gia đình có khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; xây dựng 23 căn nhà Tình thương với số tiền trên 1,2 tỷ đồng và hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ khác cho người nghèo, với kinh phí 6,3 tỷ đồng.

Điểm nổi bật hơn, trong chương trình giảm nghèo bền vững, được sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ nguồn kinh phí 390 triệu đồng để thực hiện Dự án “Trồng măng tây xanh” tại xã An Hải (Ninh Phước) giúp cho hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển trồng măng tậy xanh. Qua triển khai cho 24 hộ, với tổng diện tích 3,9 ha, đến nay, mỗi ngày bình quân Hợp tác xã thu mua măng tây xanh của 24 hộ được 273 kg, với tổng số tiền trên 13,5 triệu đồng/ngày. Đến cuối năm 2022 đã triển khai thu hồi được 100% kinh phí và đến đầu năm 2023 chuyển vốn cho 8 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trong thôn tiếp tục thực hiện mô hình. Qua 2 năm thực hiện dự án, hiện nay, tất cả 24 hộ tham gia đã phát triển kinh tế ổn định và đã tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất của người dân, hướng đến việc giảm nghèo bền vững ở vùng đặc biệt khó khăn. Đối với Chương trình hỗ trợ bò cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Đề án 406/ĐA “Hỗ trợ đồng bào Bác Ái góp phần giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020, giúp người nghèo phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định, nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững. Đề án ban đầu đã hỗ trợ 500 con bò giống cho các hộ nghèo, đến nay tổng đàn bò hiện có 996 con; chiếm tỷ lệ 261,4%. Số bê sinh sản được 674 con, đạt tỷ lệ 134,8%...

Đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, cho biết: Thời gian qua, công tác chăm lo cho người nghèo, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nỗ lực của người dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị và sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc huy động các doanh nghiệp hỗ trợ các chương trình về nhà ở, khám, chữa bệnh, hỗ trợ bò giống sinh sản,... đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.