Bạn đọc hỏi - Ngành thuế trả lời

Hỏi:

Một chủ doanh nghiệp ở Tp.Phan Rang-Tháp Chàm hỏi: Công ty tôi sản xuất chế phẩm xử lý hồ bơi, xử lý môi trường (các vật tư sản xuất mua từ bên bên ngoài). Vậy khi tôi bán cho khách hàng áp dụng thuế suất 5% đúng không ? Nếu không đúng thì áp dụng thuế suất bao nhiêu phần trăm ?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì sản phẩm của Công ty bạn sản xuất ra bán cho khách hàng áp dụng mức thuế suất là 10%.