Cấm nhà thuốc bệnh viện bán cao hơn giá thị trường

Nhà thuốc bệnh viện phải niêm yết giá bán lẻ từng loại thuốc, không được bán cao hơn giá thuốc cùng loại trên thị trường…

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 15/2011/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Theo đó, giá bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn và thặng số bán lẻ; giá bán lẻ không được cao hơn giá thuốc cùng loại trên thị trường (là thuốc có cùng tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, hãng sản xuất và nước sản xuất).

Nhà thuốc bệnh viện phải niêm yết giá bán lẻ từng loại thuốc, không được bán cao hơn
giá thuốc cùng loại trên thị trường. - Ảnh: Internet.

a) Đối với các mặt hàng thuốc có trong danh mục đấu thầu của chính bệnh viện: giá thuốc mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm.

b) Đối với các mặt hàng thuốc không có trong danh mục đấu thầu của bệnh viện hoặc các mặt hàng thuốc mà nhà cung ứng từ chối bán với giá trúng thầu do giá thị trường biến động cao hơn giá trúng thầu: Giám đốc bệnh viện quyết định và chịu trách nhiệm đối với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào.

Đối với bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ các bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng tuyến tỉnh: Giám đốc bệnh viện phải tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc. Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về hoạt động (bao gồm cả đảm bảo kinh phí) của cơ sở bán lẻ thuốc.

Đối với bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng tuyến tỉnh; bệnh viện trực thuộc Y tế Ngành; bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã (sau đây gọi tắt là huyện) bao gồm cả các Trung tâm Y tế huyện ở nơi không có Bệnh viện đa khoa huyện riêng; bệnh viện đa khoa khu vực; bệnh viện chuyên khoa khu vực: khuyến khích bệnh viện tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc. Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm về hoạt động (bao gồm cả đảm bảo kinh phí) của cơ sở bán lẻ thuốc.

Bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài không được mở cơ sở bán lẻ thuốc của chính bệnh viện, không được liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở bán lẻ thuốc, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm. Để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc cho bệnh nhân, bệnh viện tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh thuốc hoặc cá nhân tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/6/2011.

Theo Thông tư, thặng số bán lẻ (chi phí hợp lý và lợi nhuận hợp lý cho việc thực hiện khâu bán lẻ) của thuốc thành phẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc tối đa là 20%.

Cụ thể, nhà thuốc của bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài đang thí điểm, bệnh viện tuyến tỉnh (trừ các bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng), tuỳ theo thuốc có giá tối thiểu đến 1.000 - 5.000 - 100.000 – 1.000.000 và trên 1.000.000 đồng/1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất mà thặng số bán lẻ tối đa tương ứng là 15% - 10% - 7% - 5% và 2%.
Theo VTC News