Giải đáp pháp luật

(NTO) Thầy giáo Nguyễn Văn Hai, Trường THPT Chu Văn An và cô giáo Trần Thị Hường, Trường THPT Nguyễn Du, hỏi:

Các Tổ chuyên môn thuộc Trường THPT như tổ Hoá, tổ Lý... có được xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” về thành tích năm học 2010 - 2011 không?

Trả lời:

Theo qui định tại Điểm d, khoản 2, mục I, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng thì đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” đối với sở, ban, ngành tỉnh: Xét tặng đối với các phòng, ban tương đương thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Theo qui định trên đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2010 -2011 thuộc ngành giáo dục-đào tạo là:

- Cấp tỉnh: Các phòng chuyên môn thuộc sở, các trường phổ thông trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Cấp huyện: Phòng Giáo dục-Đào tạo, các trường thuộc huyện, thành phố quản lý như Tiểu học, Trung học cơ sở, Mẫu giáo…

Như vậy, các tổ chuyên môn trực thuộc các Trường THPT không thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” .