Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

(NTO) Ngày 03/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 853/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên, thay thế Quyết định 2077/QĐ-TTg ngày 15-11-2010.

Theo đó, mức cho vay và lãi suất mới sẽ được áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ ngày 1-8-2011, như sau: Mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 900 nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 1 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viên; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh từ 0,5%/tháng lên 0,65%/tháng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan có kế hoạch đảm bảo vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo mức điều chỉnh trên.