Tập huấn nghiệp vụ, với chủ đề: “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”

Ngày 9-8, tại An Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, với chủ đề: “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” cho hơn 200 học viên là lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo; Hội VHNT; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, nhà xuất bản văn hóa - văn nghệ; giảng viên các trường đại học về văn hóa, VHNT,... đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được quán triệt, trao đổi 7 chuyên đề quan trọng, cấp thiết trong tình hình mới mà VHNT đặc biệt lưu tâm và tham gia hoạt động tham quan thực tế Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và viết bài thu hoạch. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực VHNT nắm bắt tình hình, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và kỹ năng nghề nghiệp; góp phần thực hiện tốt công tác văn hóa - nghệ thuật. Hội nghị diễn ra đến ngày 12-8.