Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai “Trang cộng đồng” của MTTQ Việt Nam các cấp

Ngày 5-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Trang cộng đồng của MTTQ Việt Nam các cấp. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành.

Trong thời gian qua, một số tỉnh, thành phố, địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai các kênh kết nối, thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội như Zalo, Facebook... đã mang lại hiệu quả nhất định. Đây là dấu hiệu đáng mừng, tạo sự chuyển biến trong công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt về quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống trang cộng đồng của MTTQ Việt Nam các cấp. Theo đó, các trang cộng đồng phải đảm bảo cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng Nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước cũng như thế giới. Các đại biểu tham dự hội nghị được hướng dẫn xây dựng, quản lý, vận hành trang cộng đồng và giải đáp thắc mắc của Mặt trận (MT) các cấp; hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý hệ thống trang cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: H.Nguyệt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định: Cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền, việc hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh truyên truyền trên mạng xã hội là yêu cầu tất yếu và đề nghị 100% MT cấp tỉnh, thành phố ban hành hướng dẫn chỉ đạo MT cấp huyện xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý, vận hành trang cộng đồng; 100% MT cấp quận, huyện thành lập trang cộng đồng, 80% MT cấp xã, phườg thành lập trang cộng đồng. Việc triển khai trang cộng đồng của MTTQ Việt Nam các cấp sẽ góp phần kết nối, lan tỏa mạnh mẽ những kết quả, hình ảnh hoạt động của MTTQ Việt Nam trong toàn hệ thống đến với Nhân dân trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thiết thực đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp.