Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp

Ngày 4-8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và các chỉ số liên quan đến công tác CCHC.

Theo báo cáo, trong 7 tháng năm 2022, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Sở Tư pháp đã chủ động triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác được giao. Đối với công tác chỉ đạo điều hành CCHC, đã tham mưu Đảng ủy Sở ban hành các kế hoạch, nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; ban hành quyết định về kế hoạch CCHC năm 2022, xác định 28 nhiệm vụ trọng tâm trên 7 nội dung CCHC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số CCHC…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp.

Nhờ vậy, việc triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, hành chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các trục nội dung do Sở Tư pháp chịu trách nhiệm phụ trách trong chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện các chỉ số, các giải pháp của Sở Tư pháp đã góp phần cải thiện chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh đạt 88,64%, tăng 3,47% so với năm 2020 (tăng 16 bậc, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố). Tiêu chí thành phần “Dịch vụ chứng thực, xác nhận” thuộc trục nội dung “Thủ tục hành chính công” trong chỉ số PAPI của tỉnh tăng 0,68 điểm. Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” trong chỉ số PCI xếp hạng 10/63, tăng 1 bậc; chỉ số thành phần về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh trong chỉ số PAR INDEX do Sở Tư pháp phụ trách tăng 0,91 điểm và tăng 54 bậc so với năm 2020. Kết quả công tác CCHC năm 2021 của Sở Tư pháp đã xếp hạng chỉ số DDCI 3/28 sở, ban, ngành, tăng 19 bậc; chỉ số mức độ hài lòng của người dân xếp hạng 2/40 đơn vị, tăng 31 bậc; xếp hạng CCHC 8/21 sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của Sở Tư pháp. Đồng chí chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề nghị lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành; đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đột phá, sáng tạo, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ được giao, cũng như công tác CCHC của ngành, của tỉnh. Cùng với đó, toàn ngành cần tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương; tuyển chọn, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; chủ động rà soát, tham mưu đề xuất xử lý những vấn đề nóng ngay từ cơ sở…