Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Ngày 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo tháng 7, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8; kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2022) và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác trên người; tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm công tác tuyên giáo; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác thông tin đối ngoại. Tham mưu rà soát, bổ sung hoàn chỉnh đề án, chỉ thị đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; tham mưu báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền miệng trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin công tác tuyên giáo; công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh được chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, ổn định tư tưởng nội bộ và dư luận xã hội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 8. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, động viên các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2022…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã ôn lại ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng, lịch sử ra đời và trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng trong chặng đường 92 năm qua. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.