Hội thảo lần thứ II “Lịch sử Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022”

Ngày 28-7, Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo lần thứ II “Lịch sử Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022”. Đồng chí Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối.

Dự thảo “Lịch sử Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022” gồm 6 chương giới thiệu vùng đất và con người Ninh Thuận; tái hiện lại quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ; nêu rõ những thành tựu to lớn mà Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm làm hành trang cho giai đoạn phát triển mới; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là thể hệ trẻ hiện nay và mai sau.

Đồng chí Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về việc bổ xung thêm nguồn tư liệu và hình ảnh để hoàn thành cuốn sách được đầy đủ, toàn diện, chân thực, sinh động hơn; nội dung một số giai đoạn nên viết ngắn gọn, súc tích; ghi chú cụ thể thời gian diễn ra các sự kiện, địa danh… Dự kiến, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022” được xuất bản vào quý IV- năm 2022.