Hội nghị chuyên đề “Đoàn kết, quy tụ, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”

Ngày 5-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đoàn kết, quy tụ, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; thường trực các huyện ủy, thành ủy; Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn chủ đề hội nghị. Theo đó, Hội nghị chuyên đề “Đoàn kết, quy tụ, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” lần đầu tiên được tổ chức nhằm ghi nhận, đánh giá đúng tình hình thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở địa phương, qua đó, đóng góp vào báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, đội ngũ trí thức trong tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn, phản biện các đề án, chủ trương, chính sách phát triển ở địa phương; có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; tích cực thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào đời sống...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo một số sở, ngành tham luận, nêu bật kết quả đạt được trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc cũng như đóng góp ý kiến và đề xuất những giải pháp, chính sách cụ thể trên một số lĩnh vực; hoạt động củng cố và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức. Qua đó, thúc đẩy việc xây dựng, phát triển và đoàn kết, quy tụ đội ngũ trí thức đóng góp trí lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những năm tới.