Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, thời gian qua, huyện Ninh Phước đã tạo điều kiện thuận lợi để nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến với hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng. Qua đó, tạo cơ hội cho người nghèo đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước cho biết: Thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, đơn vị đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng. Lúc đầu chỉ thực hiện 2 chương trình tín dụng cho vay, đến nay đã mở rộng 15 chương trình tín dụng cho vay phục vụ người nghèo.

Để nguồn vốn đến với hộ nghèo và phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn, cùng với việc hình thành 9 điểm giao dịch đặt tại 9 xã, thị trấn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước xây dựng mạng lưới với các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, khu phố trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai phương thức cho vay vốn ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội, gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Việc tổ chức và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm được đơn vị thực hiện trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn đã tiết kiệm chi phí cho người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và đối tượng chính sách khác tiếp cận được với chính sách tín dụng.

Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội gia đình chị Nguyễn Thị Liên, ở khu phố 10,
thị trấn Phước Dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trong 20 năm qua, tổng nguồn vốn tín dụng huy động để đầu tư cho các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Ninh Phước là 620,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương là 608 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 12,8 tỷ đồng. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã cho 127.444 lượt hộ vay vốn, với doanh số cho vay 1.807,862 tỷ đồng, doanh số thu nợ 1.115,314 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp nhiều hộ vay vốn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Liên, khu phố 10, thị trấn Phước Dân trước đây thuộc hộ cận nghèo, năm 2019 chị được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng, chị đầu tư mua 20 con dê cái về nuôi sinh sản. Được hỗ trợ vốn, cộng với những kiến thức được học tại các lớp tập huấn về chăn nuôi, gia đình đã biết cách chăm sóc, đàn dê phát triển và sinh sản tốt. Năm 2021, chị tiếp tục vay thêm 50 triệu từ chương trình giải quyết việc làm, đầu tư mua 20 con cừu về nuôi sinh sản. Nhờ vốn vay ưu đãi, sự chăm chỉ “lấy công làm lãi”, đến nay chị đã phát triển được trên 70 con dê, cừu; mỗi năm gia đình có thu nhập ổn định trên 60 triệu đồng từ chăn nuôi.

Ông Nguyễn Thế Hoàn cho biết thêm: Qua 20 triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, toàn huyện có trên 127.444 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH, đã giúp cho 11.150 hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương giảm bình quân từ 1-1,5%. Các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với mục tiêu phục vụ người nghèo, thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương triển khai tốt Chị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch để người dân tiếp cận được các dịch vụ của NHCSXH.