Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 14-7, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động và tích cực tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra. Toàn chi nhánh tập trung chỉ đạo giải ngân với doanh số cho vay 607 tỷ đồng cho 17.326 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, tăng 85 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 348,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 93,35 tỷ đồng/2.234 hộ vay, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, điểm giao dịch xã tiếp tục được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, gắn với chuyển giao khoa học - kỹ thuật được quan tâm, chú trọng, đưa nguồn vốn phát huy đúng mục đích.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng đề ra. Phối hợp rà soát đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được giải quyết cho vay; tổ chức bình xét cho vay nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống NHCSXH, nỗ lực của các sở, ngành, hội, đoàn thể và địa phương trong triển khai tín dụng chính sách xã hội; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị BĐD-HĐQT các cấp, sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; quan tâm cân đối, bố trí vốn ủy thác chuyển sang NHCSXH. Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường phối hợp với sở, ngành và địa phương tập trung rà soát và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; vận động cán bộ, hội viên, người vay vốn về quyền lợi, trách nhiệm sử dụng vốn vay; tăng cường các giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng ủy thác của các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, duy trì ổn định, nề nếp các điểm giao dịch xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ, lãi theo quy định. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền bám sát các sự kiện của ngành, đặc biệt là hướng đến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.