Tổ khảo sát Tỉnh ủy làm việc với Sở Y tế về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 13-7, Tổ khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì có buổi làm việc với Sở Y tế về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp (Nghị quyết 09).

Thực hiện Nghị quyết 09, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chung tay xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp” tại các đơn vị y tế. Công tác quản lý chất thải ngày càng được quan tâm. Ngành đã đầu tư nhiều nguồn lực xử lý chất thải; phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải được đầu tư, cải tiến liên tục; công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được tăng cường, nhờ đó chất thải được kiểm soát chặt chẽ, không có ô nhiễm môi trường do chất thải y tế gây ra. Hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, cây hoa, thảm cỏ cũng được quan tâm thực hiện. … góp phần xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp” trong toàn ngành.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường công tác quản lý chất thải, đảm bảo môi trường cơ sở “xanh, sạch, đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2025 và những năm tiếp theo, 100% chất thải y tế được xử lý đúng quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Y tế qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 09; yêu cầu trong thời gian tới ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng môi trường trong toàn ngành ngày càng “xanh, sạch, đẹp”. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế. Tăng cường quản lý, giải pháp nâng mật độ cây xanh; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở y tế tư nhân trong việc thực hiện tốt các quy định xử lý chất thải y tế. Tiếp tục rà soát, đầu tư hệ thống thu gom và xử lý chất thải cho các cơ sở y tế đã xuống cấp. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực, thi đua lan toản trong phong trào giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.