Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 12

Ngày 13-7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 12, nhằm phổ biến, quán triệt Quy chế số 08- QC/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; rà soát lại công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, khóa XI- kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự kiến tổ chức từ ngày 18 đến 20-7.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 Chương, 21 Điều, quy định rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức hoạt động, chế độ làm việc; mối quan hệ phối hợp công tác của Đảng đoàn HĐND tỉnh. Qua đó, giúp cho Đảng đoàn, đảng viên và đại biểu HĐND tỉnh nắm vững, xác định, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐNĐ.

Các đồng chí: Pham Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua và thống nhất nội dung, chương trình, các vấn đề liên quan đến công tác thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, phiên chất vấn sẽ tập trung một số vấn đề: Công tác nạo vét khơi thông luồng lạch kết hợp tận thu tài nguyên; phát triển nghề nuôi biển, nuôi khơi đúng quy hoạch; công tác chuyển đổi số; công tác quản lý đất đai… yêu cầu các sở, ngành chức năng giải trình, làm rõ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng, các Ban HĐND tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp lần thứ 7 thành công tốt đẹp. Đặc biệt, để phiên chất vấn đạt hiểu quả cao nhất, yêu cầu Văn phòng, các Ban HĐND phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông thống nhất lại các vấn đề chất vấn; phân công cụ thể nhiệm vụ chất vấn cho từng tổ, cá nhân đại biểu. Các câu hỏi chất vấn bảo đảm rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm, chất lượng. Các sở, ngành được chất vấn chuẩn bị tốt báo cáo kết quả, công tác quản lý và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác liên quan đến các vấn đề được đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Đối với các vấn đề liên quan đến nhiều sở, ngành, UBND chỉ đạo để các ngành phối hợp trả lởi câu hỏi để phiên chất vấn đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.