Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Ngày 14-7, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Diễm My

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), về phục hồi tăng trưởng kinh tế và tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm. Qua đó, thống nhất đánh giá, KT-XH duy trì ổn định và có bước phục hồi. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và dịch vụ, du lịch tăng khá, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại phục hồi và tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.099 tỷ đồng, bằng 60,1% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 10.707 lao động, bằng 66,9% kế hoạch; đào tạo nghề cho 4.682 người, bằng 52% kế hoạch, tăng 75,1% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, được quan tâm chỉ đạo; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP và kết quả giải ngân vốn đầu tư công tuy tăng nhưng còn thấp so với kỳ vọng. Ngành kinh tế trọng điểm về năng lượng tái tạo tăng trưởng thấp; một số sản phẩm công nghiệp phục hồi chậm; giá trị sản xuất ngành xây dựng giảm mạnh so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng... Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nổi lên một số hạn chế về phương thức chỉ đạo, điều hành; về công tác tư tưởng, về công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ; công tác kết nạp đảng viên đạt thấp, toàn Đảng bộ tỉnh chỉ kết nạp được 288/825 đảng viên, đạt 35,3% kế hoạch đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tại các tổ. Qua tổng hợp, có 29 ý kiến tham gia góp ý; hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo tổng quan. Bên cạnh đó, một số ý kiến tham gia phân tích sâu hơn về những kết quả đạt được, làm rõ khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó đòi hỏi tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo của các ngành, các cấp trong tỉnh, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trước hết là tập trung quán triệt, học tập, tuyên truyền cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành các đề án, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH, trong đó tập trung tăng tốc, quyết liệt để thực hiện có kết quả mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đã đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực; từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng chất lượng và cải thiện thứ hạng các chỉ số có liên quan đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo để tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư trưởng trong Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư, phản ánh của công dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hoàn thành quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác luân chuyển cán bộ; tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương còn thiếu. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.