Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 14-7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm không chỉ giúp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên những kiến thức về xây dựng Đảng mà còn giúp cán bộ quản lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần làm trong sạch Đảng ta. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua công tác tuyên truyền sẽ góp phần làm sâu sắc mối quan hệ Đảng với dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn lãnh đạo, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những đề tài, nội dung để có những bài viết sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng; đề nghị các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia Giải báo chí viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh Ninh Thuận tham dự hội nghị trực tuyến.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, có gần 1.700 học viên trong cả nước được các báo cáo viên trao đổi, chia sẻ các nội dung chính, gồm: Chuyên đề “Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”; “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch”; “Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII đến nay”; “Kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng”. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin một số nội dung tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.