Thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2022: Nhiều tín hiệu tích cực

Nhờ đẩy mạnh kết nối thông tin, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm, 6 tháng đầu năm 2022, việc phục hồi thị trường lao động (LĐ) của tỉnh đạt được nhiều tín hiệu tích cực với hơn 10.000 người được tạo việc làm mới.

Là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu giải quyết các chế độ, chính sách và việc làm cho người LĐ, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp (DN), địa phương trong tỉnh triển khai các giải pháp giải quyết việc làm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình thị trường LĐ cũng như các chương trình đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài; đa dạng hóa các hình thức kết nối cung - cầu LĐ, các dịch vụ cung ứng LĐ cho DN; tăng cường kết nối với các tỉnh lân cận trong tuyển chọn, cung ứng LĐ; phối hợp đào tạo, tuyển chọn LĐ giữa DN với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả lực lượng LĐ đã qua đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường. Kết quả, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 10.707 LĐ, đạt 60,9% kế hoạch năm, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 10.658 LĐ, đưa 49 LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác tư vấn giới thiệu việc làm tiếp tục được đổi mới, mở rộng hướng tiếp cận của người LĐ. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 9.228 lượt người, đạt 61,5% kế hoạch năm; tỷ lệ kết nối có việc làm đạt 25%. Các giải pháp thúc đẩy đào tạo nghề gắn với DN cũng được tiếp tục thực hiện. Đã tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho 4.682 người, đạt 52% so với kế hoạch, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021.

Công nhân Xí nghiệp May Từ Tâm (Ninh Phước) vào ca sản xuất.

Có được những kết quả lạc quan như trên, theo đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, là nhờ kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong những tháng đầu năm 2022 đã có những tín hiệu khởi sắc, kéo theo các hoạt động của thị trường LĐ nhộn nhịp trở lại sau một năm gặp khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2022, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường LĐ trên địa bàn trong điều kiện “bình thường mới”. Công tác hỗ trợ, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng như tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho LĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành một giải pháp quan trọng thúc đẩy phục hồi thị trường LĐ.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: Phan Bình

Năm 2022, Sở LĐ-TB&XH được giao chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 16.000 người, trong đó xuất khẩu LĐ 150 người; tuyển mới dạy nghề 9.000 người; tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt 64,47%. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trên, từ nay đến cuối năm, Sở tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường LĐ như: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người LĐ khi bị mất việc làm; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu LĐ, phát triển sản xuất. Để hỗ trợ thông tin về thị trường cho người LĐ và DN, Sở sẽ tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ người sử dụng LĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người LĐ. Sở cũng sẽ định hướng, cải thiện chất lượng nguồn LĐ của tỉnh, hỗ trợ người LĐ học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết việc làm. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin thị trường LĐ đến các địa phương trong tỉnh thông qua việc tổ chức đồng bộ hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Đặc biệt chú trọng cung cấp thông tin thị trường LĐ tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, lưu động tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm đưa thông tin về nhu cầu LĐ đến trực tiếp từng đối tượng cụ thể. Từ những hoạt động đó để người LĐ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp các đơn vị, DN tuyển dụng được LĐ cho quá trình phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh.