Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”

Ngày 23/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT)” theo hình thức trực tuyến toàn quốc.

Những năm qua, khu vực KTTT có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến hết năm 2023, cả nước có 30.698 hợp tác xã (HTX), 137 liên hiệp HTX và 71.500 tổ hợp tác. Số HTX thành lập mới năm 2023 là 2.986 HTX, bình quân đạt 250 HTX thành lập mới/tháng. Tuy nhiên, một bộ phận lớn HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực quản trị còn yếu.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như: Cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước góp phần phát triển khu vực KTTT, HTX, giải pháp củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực KTTT; thực trạng, những vướng mắc, khó khăn, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho phát triển HTX nông nghiệp...

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị thời gian tới các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục duy trì, thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX phát triển. Nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù trong huy động và sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ HTX phát triển. Nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện, nòng cốt là Liên minh HTX Việt Nam các cấp trong việc làm cầu nối triển khai tiếp cận các chính sách ưu đãi đối với HTX. Phát huy hiệu quả hơn nữa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; đồng thời, tăng cường nguồn lực từ chính các thành viên HTX, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội để thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển nhanh, bền vững...