Tập trung giải ngân các chương trình cho vay tín dụng ưu đãi

Trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng được giao, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh, tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác xét duyệt đối tượng vay vốn đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Trong quý I/2024, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã tập trung triển khai linh hoạt các giải pháp tổ chức giải ngân vốn tín dụng CSXH đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng được giao, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh, tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác xét duyệt đối tượng vay vốn đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân. Trong 3 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay của toàn hệ thống đạt hơn 331,8 tỷ đồng, với trên 7.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 900 lao động; giải quyết cho hơn 1.450 hộ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch; hơn 2.600 lượt hộ gia đình được vay vốn để trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên... Nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/3/2024 đạt 3.619,1 tỷ đồng, tăng 108,3 tỷ đồng so với năm 2023, với hơn 81.400 khách hàng/105.772 món vay.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội giúp phụ nữ xã Lợi Hải (Thuận Bắc)
đầu tư phát triển chăn nuôi. Ảnh: Hồng Lâm

Đồng chí Lê Minh Lộc, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, cho biết: Đạt kết quả trên, chi nhánh luôn bám sát mục tiêu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần triển khai thực hiện đảm bảo các mặt hoạt động. Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 1.622 Tổ tiết kiệm và vay vốn; trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tại 65 điểm giao dịch xã, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay.

Song song với kế hoạch đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn, để hộ vay chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng CSXH, các đơn vị phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện còn tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, đoàn thể phổ biến các nội dung cho vay, quyền lợi và trách nhiệm sử dụng vốn và thực hiện đầy đủ quy định trả nợ gốc, lãi theo quy định nhằm khơi thông nguồn thu, tạo lập vốn cho vay xoay vòng. Theo đó, doanh số thu nợ đạt 223,6 tỷ đồng, nợ quá hạn và nợ khoanh hiện còn 38,3 tỷ đồng, chiếm 1,06% trên tổng dư nợ cho vay. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng CSXH, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tiếp tục được tăng cường. Qua kiểm tra, đều ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương đã nắm bắt và triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn; các tổ chức tham gia quản lý vốn chấp hành tốt quy trình, thủ tục cho vay đảm bảo.

Theo đánh giá, ngoài kết quả đạt được, chất lượng tín dụng vẫn còn chịu nhiều yếu tố tác động nên vẫn chưa bền vững, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn cao; theo kế hoạch đến năm 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH đạt từ 6-8% tổng nguồn vốn tín dụng cho vay trên địa bàn, tương đương khoảng từ 220-280 tỷ đồng, nhưng hiện nay mới ủy thác được 129,6 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi từ nay đến cuối năm, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng theo chỉ tiêu tăng trưởng đã được giao, gắn tăng trưởng tín dụng với nâng cao chất lượng tín dụng. Đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân; phối hợp chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người vay vốn về quyền lợi, trách nhiệm khi vay vốn gắn hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hợp lý, tăng thu nhập cải thiện đời sống.