Bác Ái: Tổng kết hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013-2023

Ngày 19/4, Hội Nông dân (HND) huyện Bác Ái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) giai đoạn 2013-2023.

Từ năm 2013 đến nay, quỹ HTND huyện quản lý 24 dự án với số tiền 3,62 tỷ đồng/163 lượt hộ vay. Thông qua việc triển khai dự án đã xây dựng được các nhóm hộ cùng sản xuất một ngành nghề và thành lập được 1 Tổ Hợp tác kinh tế, 21 tổ hội nghề nghiệp, nhóm hộ hợp tác sản xuất thông qua các dự án vay vốn quỹ HTND. Các dự án cơ bản đạt được hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, nâng mức thu nhập bình quân của các hộ gia đình, một số mô hình đạt được mức thu nhập bình quân từ 50-70 triệu đồng/năm. Từ đó góp phần tạo thêm nguồn lực cho nông dân nhất là nông dân nghèo mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bác Ái tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quỹ HTND giai đoạn 2013 – 2023.

Thời gian tới, HND huyện Bác Ái tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện đề án, đẩy mạnh các hoạt động phát triển quỹ HTND cấp huyện đến cấp xã; chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ HTND, mở rộng quy mô vốn, đổi mới nội dung hoạt động của quỹ HTND, đảm bảo nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vốn của hội viên nông dân. Phối hợp các ngành thường xuyên tập huấn nghiệp vụ quỹ HTND, khoa học kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật mới nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Dịp này, HND huyện Bác Ái đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quỹ HTND giai đoạn 2013 – 2023.