Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Ninh Thuận tăng 3,09%. Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế là ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,88%, đóng góp 1,3% trong mức tăng GRDP; ngành dịch vụ tăng 8,08%, đóng góp 2,46% cho GRDP.

Tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua là rất đáng khích lệ, đưa nền kinh tế tỉnh trở lại quỹ đạo phát triển. Tuy nhiên, so với 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 thấp hơn 13% đã đưa tỉnh ta từ tốp tăng trưởng cao của cả nước xuống vị trí thứ 61/63 tỉnh, thành phố.

Tăng trưởng 6 tháng đầu năm chưa đạt được như kỳ vọng là vì có những khó khăn do khách quan đưa lại không dự báo hết, lường trước được. Do Quy hoạch điện VIII và các chính sách về giá điện gió, điện mặt trời chưa ban hành nên các dự án năng lượng đã hoàn thành năm 2021 nhưng chưa được phát điện, không phát huy năng lực sản xuất mới. Cùng với đó, sản lượng điện mặt trời giảm 3,2% so cùng kỳ do những tháng đầu năm trời ít nắng và đường dây điện quá tải và nhu cầu điện của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp giảm, nên giảm phát tại tỉnh khoảng 5-6%.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại siêu thị Co.opmart Thanh Hà. Ảnh: P.N

Nhóm ngành xây lắp năng lượng được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung nhưng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm chỉ đạt 455 tỷ đồng, giảm 11,33% so với cùng kỳ, đóng góp âm 0,54% GRDP. Kế hoạch năm 2022 có 9 dự án năng lượng/699 MW, nhưng vì Chính phủ chưa ban hành giá điện nên trong 6 tháng đầu năm chưa triển khai thi công dự án nào, chỉ triển khai 3 dự án chuyển tiếp năm 2021 sang với tổng công suất 145 MW. Nhóm ngành xây dựng hạ tầng khung (xây lắp khác) giá trị gia tăng đạt 548 tỷ đồng, giảm sâu 21,68% so với cùng kỳ, đóng góp âm 1,4% GRDP. Nguyên nhân giảm chủ yếu do các dự án đô thị, du lịch triển khai chậm tiến độ, vướng mắc giải phóng mặt bằng, vướng mắc đất rừng; giá nhân công, giá một số vật liệu xây dựng tăng mạnh trong thời gian qua làm chậm tiến độ các dự án.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa đủ để đảm bảo cho việc hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2022. Vì vậy, áp lực trong những tháng cuối năm nay sẽ rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Khó khăn là vậy, nhưng dự báo 6 tháng cuối năm vẫn có những thuận lợi, một số ngành tạo tăng trưởng nhờ: Các hồ chứa tích đủ nước đảm bảo diện tích gieo trồng cho vụ hè thu, vụ mùa và mở rộng quy mô sản xuất; một số nhóm ngành công nghiệp chế biến mở rộng nhà máy tăng quy mô sản xuất như may mặc, tôm đông lạnh, du lịch tiếp tục triển khai các kế hoạch hỗ trợ nâng cao chất lượng du lịch, liên kết với các tỉnh, các hoạt động thu hút khách du lịch tăng mạnh; các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở đánh giá khả năng các yếu tố thuận lợi, các ngành còn tạo cho tăng trưởng, UBND tỉnh dự kiến tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm tăng 12,82%, tính chung cả năm tăng 7,94%. Phương án này có yếu tố thuận lợi, kinh tế đã phục hồi, các nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ có điều kiện tăng tưởng nhanh hơn 6 tháng cuối năm 2021 (chỉ tăng 2,69% do tác động dịch COVID-19).