Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công từ vốn vay nước ngoài

Ngày 1-7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã đánh giá về tình hình, tiến độ đầu tư công toàn quốc, bao gồm tại các bộ, ngành và địa phương; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định cũng như do giá cả các nguyên, vật liệu đầu vào gia tăng. Kết quả đến ngày 30-6, tỷ lệ giải ngân đạt trên 14%, lũy kế giải ngân (gồm vốn năm 2022 và 2021 chuyển sang) đạt 9,12%.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Đối với tỉnh ta trong năm 2022, được trung ương giao kế hoạch vốn vay nước ngoài ODA 710 tỷ đồng; trong đó vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 694 tỷ đồng và vốn ODA viện trợ không hoàn lại 16 tỷ đồng. Đến ngày 28-6, toàn tỉnh đã giải ngân vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được 74,825 tỷ đồng, đạt 11%; giải ngân vốn ODA viện trợ không hoàn lại được 1,002 tỷ đồng, đạt 6% so với kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm, những khó khăn và bất cập về giải ngân trong 6 tháng đầu năm, đại diện các bộ, ngành, địa phương kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài; kiến nghị Chính phủ và các Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính có ý kiến với nhà tài trợ về rà soát lại quy trình, thủ tục để hài hòa hơn giữa quy định của nhà tài trợ với quy định trong nước; các bộ chủ quản, Ban Quản lý dự án trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo để triển khai các công việc và kế hoạch đấu thầu đảm bảo tiến độ đề ra.