Đề xuất địa điểm đầu tư nhà máy của Dự án Tổ hợp xanh công nghệ xanh và hóa chất sau muối

Ngày 28-6, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất địa điểm đầu tư nhà máy của Dự án Tổ hợp xanh công nghệ xanh và hóa chất sau muối.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng cùng đại diện đơn vị đầu tư là Công ty Cổ phần Hóa chất Cà Ná SB và đơn vị tư vấn báo cáo cụ thể địa điểm đề xuất đầu tư, phương án mặt bằng nhà máy, các bản vẽ, bản đồ liên quan; làm rõ khoảng cách an toàn, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của địa điểm đề xuất đối với khu dân cư và các công trình trong khu vực. Theo đó, đề xuất chọn 100 ha tại vị trí mới cách địa điểm cũ khoảng 10 km về phía Bắc, thuộc phân khu quy hoạch Cà Ná; bước đầu đã cùng cơ quan chức năng đánh giá xác định khoảng cách an toàn môi trường cách xa hơn 1 km với khu dân cư, sử dụng công nghệ tiên tiến từ muối điện phân ra xút-clo; có khu xử lý nước tập trung, thu hồi và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xác định tầm quan trọng chiến lược của dự án chế biến muối sâu, làm tăng giá trị sản phẩm muối Ninh Thuận. Qua đó đồng ý chấp thuận địa điểm đã được đề xuất. Đồng chí đề nghị đơn vị chủ đầu tư cần đánh giá tác động môi trường sâu, kỹ hơn đối với dự án. Các sở, ngành liên quan cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch cảng chuyên dùng đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; thỏa thuận, xử lý diện tích đất chồng lấn để ưu tiên thực hiện dự án trọng điểm này. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phù hợp từng giai đoạn để tạo sự đồng thuận cao nhất đối với người dân; thực hiện các bước đảm bảo kỹ lưỡng, chặt chẽ, thống nhất cao. Chủ động làm việc, báo cáo các nội dung vấn đề đặt ra, tranh thủ ý kiến của các cấp, bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.