Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đường dây truyền tải điện

Nhằm khắc phục tình trạng quá tải lưới điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, các dự án đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh đang được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đường dây 220 kV, đường dây 500 kV trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác bàn giao mặt bằng đối với hành lang tuyến còn lại chậm nhất vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, đến nay công tác xét nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB phần móng trụ và hành lang tuyến chưa hoàn thành để bàn giao mặt bằng. Cụ thể, tuyến đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân đi qua các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam với 132 vị trí trụ đã phê duyệt phương án bồi thường 122 vị trí, còn 10 vị trí chưa hoàn thành công tác phê duyệt bồi thường; phần hành lang tuyến đã chi trả và bàn giao mặt bằng 98/132 khoảng cột hành lang tuyến. Trên tuyến này, khó khăn nhất hiện nay tập trung tại một số vị trí tại địa bàn xã Phước Thành, huyện Bác Ái còn vướng 5 vị trí trụ móng và hành lang tuyến giữa các khoảng cột. Do liên quan đến đất của 26 hộ dân chưa phê duyệt phương án bồi thường. Theo UBND huyện Bác Ái, việc triển khai GPMB trên địa bàn có chậm so với kế hoạch do tuyến đường dây đi qua dài với 61 vị trí cột, ảnh hưởng đất thu hồi của 198 hộ gia đình, với nhiều loại đất, nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh. Tại xã Phước Thành do có diện tích đất sản xuất, đất rừng trồng của các hộ dân trước đây đã giao cho Công ty Thuận Hưng Thịnh nhưng chưa đền bù. Nên cần phải phối hợp rà soát cụ thể để giải quyết đền bù, hỗ trợ cho người dân, đồng thời điều chỉnh diện tích đất đã giao cho Thuận Hưng Thịnh theo đúng quy định.

Công trình đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân qua địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công . Ảnh: N.A.T

Tiếp đến là huyện Ninh Phước có 28 vị trí móng cột nhưng vẫn còn nhiều vị trí liên quan đến GPMB đối với hơn 200 hộ tại 20 khoảng cột, 5 vị trí móng chưa bàn giao đất. Tập trung nhất tại xã Phước Vinh với 157 hộ/14 khoảng cột chưa phê duyệt phương án bồi thường, có nhiều hộ không cung cấp hồ sơ để địa phương xét nguồn gốc đất, không có mặt ở địa phương để ký biên bản kiểm kê hiện trạng...

Đối với đường dây 500 kV đấu nối Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, đã bàn giao mặt bằng 55/56 vị trí móng cột; phần hành lang đã vận động bàn giao 53/56 khoảng cột. Đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước - Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam đã giao mặt bằng 23/34 vị trí móng cột, chưa bàn giao mặt bằng hành lang tuyến.

Thi công tuyến đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân qua địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung cho biết: Để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công công trình đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân, trong thời gian tới cần phải có sự chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương xét nguồn gốc đất các hộ còn lại để phê duyệt phương án đền bù, bàn giao mặt bằng. Các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường tiến tới việc chi trả tiền, bàn giao mặt bằng vị trí cột trước ngày 15-6 và bàn giao mặt bằng hành lang tuyến của các khoảng cột còn lại chậm nhất trước ngày 30-6. Đối với đường dây 220 kV Nha Trang- Tháp Chàm, kiến nghị UBND huyện Thuận Bắc thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ còn lại nhận tiền bàn giao mặt bằng, đề nghị huyện và các đơn vị liên quan lập phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với những trường hợp đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhưng không chịu bàn giao đất theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đối với vị trí rừng trồng đã được HĐND tỉnh thông qua.

Qua buổi làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án điện, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các dự án truyền tải đi qua địa bàn tỉnh là dự án trọng điểm quốc gia vừa đảm bảo an ninh năng lượng cho cả nước, vừa phục vụ truyền tải công suất điện phát lên lưới của các dự án tại địa phương, góp phần tăng thu ngân sách. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương quyết tâm thực hiện tốt công tác GPMB bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án, các địa phương đã cơ bản giải quyết tốt, kịp thời để dự án triển khai. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành bàn giao mặt bằng theo cam kết và kế hoạch đề ra. Do đó trong thời gian tới các sở, ngành, UBND các huyện liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác xét nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB. Các địa phương với trách nhiệm được giao, cần chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc để hoàn thiện công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2022.